Contact US
Use the following email to contact us.

توجه: در صورتی که آدرس سایت / وبلاگ تانرا میفرستید، لطفاً دقت داشته باشید تا آدرس درست و بدون اشتباه باشد. ضمناً قسمت و فعالیت سایت تانرا به یکی از دو زبان فارسی / پشتو و انگلیسی معرفی نمائید تا سایت در بخش مربوطه لینک داده شود، و کاربران بتوانند به آسانی سایت مورد نظر خود را پیدا کنند. سایت های ارسالی بدون عنوان و سایت هایی که از کلمات تبلیغاتی برای عناوین ارسالی آن مانند، اولین... بهترین... بزرگترین... و کلماتی امثال اینها استفاده شود ثبت نمیگردد. لطفاً به خاطر داشته باشید که سایت های ارسالی همه روزه به روز نمیشوند و ممکن چند روزی تا لینک دادن طول بکشد پس خواهش میشود از ارسال مجدد سایت تان خودداری فرمائید.

 
Copyright © Afghanlinkestan.com All rights reserved